โครงหลังแบบ Cold Form เสาเหล็ก Wide Flange ความกว้างเกิน 52 เมตร ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด ความสูงของอาคารไม่เกิน 12 เมตร สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้ สามารถติดตั้งเครนยกได้

ปิดเมนู
×