fbpx

HAPPY WAREHOUSE โกดังสำเร็จรูป

“ทำไมต้อง HAPPY WAREHOUSE“

ข้อดีของการสร้างกับเรา

– ติดตั้งรวดเร็ว
– ควบคุมงบประมานได้
– ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
– นวัตกรรมใหม่เคลื่อนย้ายและติดตั้งซ้ำได้
– คิดราคาตามวัสดุที่ใช้จริง
– ปรับปรุงให้เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปได้
– ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุเหลือทิ้ง
– รับประกันโครงสร้าง 10 ปี เต็ม
– รับประกันหลังคารั่วซึม 3 ปี
– สร้างในโรงงาน นำไปติดตั้งหน้างาน

ประเภทโครงสร้างโกดัง

โกดัง HW-C

– ความกว้างไม่เกิน 15 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4-6 เมตร
– ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– เสาและโครงสร้างเป็นเหล็ก Cold Form
– ช่วงของเสาระยะห่างไม่เกิน 2 เมตร
– ไม่สามารถทำชั้น 2 ได้
– ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้

โกดัง HW-CT

– ความกว้างไม่เกิน 35 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4-8 เมตร
– ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– เสาและโครงหลังคาเป็นเหล็ก Cold Form
– ไม่สามารถทำชั้น 2 ได้
– ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้

โกดัง HW-H

– ความกว้างไม่เกิน 35 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4-15 เมตร
– ยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– โครงหลังแบบ Wide Flange
– เสาเหล็ก Wide Flange
– สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
– สามารถติดตั้งเครนยกได้

โกดัง HW-HC

– ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4- 15 เมตร
– ยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– โครงหลังแบบ Cold Form
– เสาเหล็ก Wide Flange
– สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
– สามารถติดตั้งเครนยกได้

โกดัง HW-HCC

– ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4-15 เมตร
– ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– ทรงหลังคาโค้ง ทันสมัย สวยงาม
– โครงหลังแบบ Cold Form
– เสาเหล็ก Wide Flange
– สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
– สามารถติดตั้งเครนยกได้

โกดัง HW-HB

– ความกว้างไม่เกิน 50 เมตร ไม่มีเสากลาง
– ความสูง ระหว่าง 4-15 เมตร
– ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
– ทรงหลังคาโค้ง ทันสมัย สวยงาม
– โครงหลังแบบ Cold Form
– เสาเหล็ก Wide Flange
– สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
– สามารถติดตั้งเครนยกได้

สินค้าล่าสุด

เรื่องล่าสุด